Home >> Kỹ năng sống cho trẻ

Kỹ năng sống cho trẻ

Cách dạy trẻ 3 tuổi vâng lời

Con tôi gần 3 tuổi, trước đây bé rất ngoan và nghe lời, nhưng thời gian gần đây bé rất bướng bỉnh, mẹ nói không nghe, thích gì làm nấy,  có lúc còn làm ngược lại những gì mẹ nói, thỉnh thoảng dùng lời nói không được tôi phải dùng …

Xem thêm »