Home >> Dạy con trưởng thành

Dạy con trưởng thành

Các phương pháp dạy con tự lập

Cuộc sống hiện đại cùng với nền kinh tế khá giả nên nhiều gia đình vô hình chung bao bọc trẻ, làm mọi việc hộ trẻ chính vì thế những đứa trẻ này thường ích kỷ, yếu đuối, làm gì cũng phụ thuộc vào người khác. Vậy tính tự lập …

Xem thêm »